موتور جدید CVVD شرکت هیوندای

موتور هیوندای مجهز به فناوری CVVD

موتور هیوندای مجهز به فناوری CVVD شرکت هیوندای از دستاورد جدید خود، مدت زمان متغیر سوپاپ (Continuously Variable Valve Duration) یا CVVD …

موتور هیوندای مجهز به فناوری CVVD ادامه مطلب »