ایربگ یا کیسه هوا چگونه کار می کند؟ هدف از ایربگ خودرو، کاهش سرعت حرکت رو به جلوی مسافر، تا حد ممکن […]