تزریق واکسن کرونا به امدادگران امداد خودرو

تزریق واکسن کرونا به امدادگران امداد خودرو

تزریق واکسن کرونا به امدادگران امداد خودرو دکتر حسینی از واکسن امدادگران و خانواده آنان در مقابل ویروس کرونا خبر داد. وی …

تزریق واکسن کرونا به امدادگران امداد خودرو ادامه مطلب »