تزریق واکسن کرونا به امدادگران امداد خودرو دکتر حسینی از واکسن امدادگران و خانواده آنان در مقابل ویروس کرونا خبر داد. وی […]