خداحافظی با نیسان آبی : خبر‌هایی حاکی از توقف تولید و خداحافظی با نیسان آبی به گوش می‌رسد. البته آن دسته از خودرو‌هایی […]