روغن موتور چیست؟ به لحاظ علمی، روغن موتور ترکیبی از روغن‌های پایه و افزودنی‌ هایی نظیر مواد ضد جوش، ضد زنگ، مواد […]