ترمز-دیسکی4

نحوه عملکرد ترمز دیسکی

ترمز دیسکی اکثر خودروهای مدرن دارای ترمزهای دیسکی در چرخ های جلویی هستند. و برخی نیز دارای دیسک ترمز در هر چهار …

نحوه عملکرد ترمز دیسکی ادامه مطلب »