دکتر حسینی گفت: بیمه تکمیلی امدادگران به زودی صادر می شود ایشان با توجه به ضرورت وجود بیمه تکمیلی در کنار دارندگان […]