امداد خودرو کشوری 1593

امداد خودرو 1593

ناوگان امدادی متحول خواهد شد خداحافظی امدادگران امداد خودرو با نیسان

ناوگان امدادی متحول خواهد شد خداحافظی امدادگران امداد خودرو با نیسان بنابه گزارش رسیده از آقای سید مهدی حسینی رئیس انجمن صنفی …

ناوگان امدادی متحول خواهد شد خداحافظی امدادگران امداد خودرو با نیسان ادامه مطلب »

امداد خودرو کشور 1593

راه اندازی تلفن اختصاصی امداد خودرو در همه شهرها

راه اندازی تلفن اختصاصی امداد خودرو در همه شهرها سرعت بخشی به امر امدادی امداد خودرو کشور 1593 با راه اندازی تلفن …

راه اندازی تلفن اختصاصی امداد خودرو در همه شهرها ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن